Z wyliczeń rpkom.pl wynika, że Novator oraz Tollerton objęli w sumie 5012 udziałów spółki, podnosząc w ten sposób jej kapitał o nieco ponad 5 proc. Dzieli się on obecnie na 94.696 walorów o wartości nominalnej 47,348 mln zł.

Udziały islandzkiego i greckiego właściciela w kapitale P4 nie zmieniły się. Tollerton nadal skupia 50,3 proc. wszystkich papierów, a Novator resztę. Ostatnie podniesienie kapitału P4 miało miejsce na początku 2009 roku. W lutym ubiegłego roku zarejestrowano zastrzyk kapitałowy od greckiego właściciela, który wsparł P4 sumą 160 mln euro. Objął wówczas dodatkowe
31.267 udziałów telekomunikacyjnej firmy.

Jeśli przyjąć, że jeden walor P4 wyceniono wtedy na 5,1 tys. euro i w
tegorocznym podwyższeniu cena nie zmieniła się to spółka mogła otrzymać niedawno od właścicieli 25,6 mln euro (około 105 mln zł). Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że P4 zwiększyło udział w rynku i 2010 rok ma być pierwszym pełnym rokiem, gdy sieć będzie miała dodatni wynik EBITDA.