Europejski sąd pierwszej instancji odrzucił skargę amerykańskigo Clearwire na odmowę rejestracji na terenie Unii Europejskiej znaku towarowego Clearwifi. Sąd podtrzymał tym samym opinię Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, że znak ten nie może zostać zajestrowany. [link=http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=T-399%2F08+&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit]OHIM uznał[/link], że znak nie ma tak unikalnego charakteru, aby uznać go za własność intelektualną amerykańskiej korporacji.

Clearwire dysponuje międzynarodowymi prawami do znaku Clearwifi i chciał rozszerzyć rejestrację ze wskazaniem na kraje Unii Europejskiej jeszcze w 2007 r. Clearwire na razie nie używa tego znaku, chociaż w materiałach operatora można spotkać taką zbitkę słów oznaczających domowy router pracujący w sieci WiMAX, udostępniający lokalnie łącze w technologii 802.11 (WiFi). Clearwire operuje największą na świecie siecią WiMAX. W Polsce dysponuje częstotliwościami z zakresu 3,6-3,8 GHz, ale nie uruchamia w nich komercyjnych usług.