Rynek płatnej telewizji w Polsce, mimo rosnącego nasycenia usługami, nadal rośnie. W tym roku przychody operatorów z dostarczania płatnej telewizji ponownie się poprawią – pisze firma badawcza PMR w swej prognozie „Rynek usług dodanych i multimedialnych 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017″ .

Według wstępnych danych PMR na koniec 2012 r. w Polsce było ok. 12 mln abonentów płatnej telewizji, a rynek stopniowo ewoluuje w stronę większej personalizacji i rozwoju usług na żądanie.

Pod względem liczby abonentów dominującym segmentem rynku płatnej telewizji w Polsce był dostęp satelitarny, z którego korzystała większość abonentów tych usług w Polsce. Z roku na rok zmniejszający się udział odbiorców korzystających z oferty analogowej telewizji kablowej, kótry  był drugim co do wielkości segmentem. Z kolei odsetek użytkowników cyfrowej telewizji kablowej w 2012 r. drugi rok z rzędu notuje wartość dwucyfrową. Usługi IPTV w 2012 r. nadal miały marginalny udział w rynku pod względem liczby użytkowników.

PMR zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu odbioru treści, w którym widz przyjmuje postawę pasywną, coraz częściej następuje jego aktywizacja. Z jednej strony treści wideo konsumowane są za pomocą dodatkowych urządzeń – komputerów oraz urządzeń przenośnych.  Z drugiej strony, fala wymian telewizorów spowodowała zmianę sposobu korzystania z tego urządzenia w kierunku większej interaktywności odbiorcy końcowego. Według danych producentów obecnych na polskim rynku, w pierwszych miesiącach 2013 r. dynamicznie wzrósł odsetek nowo kupowanych telewizorów, które zostały podłączone do internetu. Przekłada się to na większe korzystanie z aplikacji ze strony użytkowników końcowych. Jednak w Polsce nadal, podobnie jak na świecie, wciąż relatywnie niewielki odsetek ruchu w internecie jest generowany przez podłączone do sieci urządzenia inne niż komputery.